ถ่ายโฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

โฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

โปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

โปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

golf-model.com

2010เธอกับฉัน

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010