ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโฆษณาบริษัท AIS

โฆษณา AIS

ถ่ายโฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

โฆษณาแคมเปญบริษัท AIS